Ogłoszenie o przetargu "Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Rewal"

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. , ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo tel./fax. 91 38 64 172, email:zwik-pobierowo@post.pl , adres strony internetowej: www.wodociagirewal.pl
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o zamówieniu sektorowym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznycho wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 414.000 euro

zał.do SIWZ woda Sprawozdania z badań  - studnie (format excel) - LINK

Mapa Śliwin - LINK 

Mapa Pobierowo- Trzęsacz - LINK

Trasa rurociągu Trzesacz - Rewal - LINK

Opis do map - LINK

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówienie sektorowe.pdf (PDF, 363KB) 2017-12-29 13:43:03 363KB 117 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ_woda 2017.doc (DOC, 196KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-29 13:43:03 196KB 77 razy
2 SWIZ_woda 2017.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-29 13:43:22 1.3MB 57 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 20180118125713.pdf (PDF, 990KB) 2018-01-18 14:43:29 990KB 104 razy
2 załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.odt (ODT, 36.KB) 2018-01-18 14:44:23 36.KB 84 razy
3 Pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert.pdf (PDF, 426KB) 2018-02-13 22:34:31 426KB 88 razy
4 Wzór umowy - modyfikacja.pdf (PDF, 940KB) 2018-02-13 22:36:34 940KB 85 razy
5 Mapa.pdf (PDF, 240KB) 2018-02-13 22:37:16 240KB 95 razy
6 Pytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianach.pdf (PDF, 1.4MB) 2018-02-23 17:48:33 1.4MB 75 razy
7 MODYFIKACJA nr 2 załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.odt (ODT, 36.KB) 2018-02-23 17:48:59 36.KB 69 razy
8 Sprawozdania z badań (OWO).pdf (PDF, 211KB) 2018-02-24 13:17:28 211KB 82 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 13_02_2018_22_37_41_Pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert.pdf (PDF, 426KB) 2018-02-13 22:37:41 426KB 106 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Protokół z otwarcia ofert (część jawna).pdf (PDF, 58.KB) 2018-03-09 14:44:07 58.KB 89 razy
Wynik postępowania
1 20180314102640.pdf (PDF, 72.KB) 2018-03-14 13:10:01 72.KB 70 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia (Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody).pdf (PDF, 164KB) 2018-04-19 08:28:40 164KB 50 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-12-2017 13:43:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2017
Ostatnia aktualizacja: 19-04-2018 08:28:40