Zapraszamy na składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok